Język angielski

Nauka języka angielskiego zgodnie z podstawa programaową ma za zadanie przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

Zajęcia odbywają się w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzi Anna Podgajna.