Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne stanowią istotną cześć kształcenia i wychowania ogólnego i mają wpływ na realizację zasadniczego zadania przedszkola w zakresie edukacji ruchowej, tj. dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
Ruchowe zajęcia taneczne stwarzają dzieciom możliwość odpoczynku psychicznego, regenerację sił psychicznych i fizycznych. Taniec, który jest bardzo popularny wśród dzieci, sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje jednocześnie estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę, poczucie rytmu. Ruch taneczny w powiązaniu z muzyką, angażując jednocześnie kilka analizatorów (ruchowy, wzrokowy, słuchowy i dotykowy), aktywizuje niemal cały organizm człowieka.

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu dla każdej grupy

Zajęcia prowadzi Iwona Gondek