Warsztaty plastyczne

Zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę. Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno otaczającej nas rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnie i wyzwalają inicjatywę twórcza, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia. Twórczość plastyczna jest jedną  z ważniejszych form działalności dziecka. Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować  rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie  rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuka, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. W procesie samego tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć, a w swoich pracach ujmuje własne myśli  i uczucia.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie.

Zajęcia prowadzi Aleksandra Rykała.