Logorytmika

Logorytmika to metoda wspomagająca zajęcia logopedyczne, polegająca na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. Dzięki temu połączeniu oddziałuje na sferę słuchową, ruchową i słuchowo-ruchową pacjenta. W logorytmice stosuje się elementy gimnastyczne przy muzyce. Na bazie takich ćwiczeń muzyczno-ruchowych wykonuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, w których wiodący jest rytm.

Rodzaje ćwiczeń, które zawsze występują na zajęciach logorytmicznych to:

– ćwiczenia oddechowe,

– ćwiczenia głosowe (wywoływanie, doskonalenie i utrwalanie głosek),

– ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,

– ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę,

– ćwiczenia słuchowe,

– ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– śpiew i ruch przy muzyce, odtwarzanie i tworzenie muzyki,

– gra na instrumentach perkusyjnych.

Kształcą one wrażliwość słuchową dziecka, ćwiczą prawidłowy oddech i rozwijają mięśnie narządów mowy.

Zajęcia w formie grupowej odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia prowadzi Lucyna Rejenciak